Výsledky vyhledávání v sekci Právo a finance na dotaz zpětnou vazbu

Masterminding - Ceskolipskyweb.cz - Váš českolipský webový portál

access_time10. červen 2020personRedakce

Jde o moderovaný proces, ve kterém se ve skupině řeší podnikatelské kauzy jednotlivých účastníků a využívá se skupinové moudrosti skupiny. Co je to Master Minding?Osvědčená metoda využívaná mnohými úspěšnými podnikateli. Jde o vedení strukturované diskuse zaměřené na řešení praktických podnikatelských situací, problémů nebo dilemat ve skupině s využitím různých pohledů a zkušeností v týmu. Úspěšní lidé se pravidelně spolu scházejí a konzultují spolu své skutečné podnikatelské situace a problémy. Ve skupině dostanou tyto otázky jiný kontext a jednotlivci získají zpětnou vazbu nebo praktické odpovědi na své otázky. Skupina funguje jako „mozkový trust“, využívající sílu, zkušenosti a energii členů.Mastermindingová skupina má řadu dalších přínosů:Synergie: Dosažení cíle někoho ve skupině pomáhá ostatním dosáhnout jejich cíle. Motivuje to. Nalezení řešení pro jednoho ukazuje cestu všem.Pestré zkušenosti, odborné znalosti a dovednosti: Členové jsou z různých prostředí, různých odborností a zkušeností. To přináší různé pohledy a často nové, neotřelé nápady.Proces urychlení osobního růstu: Skupina podporuje talenty a schopnosti členů, takže dochází k jejich posilování a plnému rozvinutí. Uvádí členy do pohybu, povzbuzuje je a motivuje, aby se stali vším, čím mohou být.Vysoká odpovědnost a standardy: Cokoli se před skupinou slíbí dosáhnout, je nutné dodržet. Členové jsou dotázáni, aby uvedli své cíle, odůvodnili je a na každém setkání zhodnotili svůj posun. To je velmi silná motivace k činu.Silný duch dávání: Úžasný atribut skupiny je štědrost jejích členů. Jsou velmi ochotní dávat. Své znalosti. Svůj čas. Povzbuzení, zpětnou vazbu. Dokonce někdy i ze svých zdrojů. Jsou ochotni ujít „míli navíc“. Znají zákon setby a žně – že čím více dávají, tím více dostávají.Prezentace a posouvání příležitostí: Díky spojení ve skupině i za její rámec vzniká aktivace širších zdrojů – efektivní vytváření a posouvaní příležitostí a zároveň networking – budování hodnotných kontaktů.Práce ve skupině je postavena na 4 základních principech:Odhodlání (Commitment)Zodpovědnost (Responsibility)Důvěra (Confidence)Otevřenost (Opening)Tyto principy umožňují, aby každý účastník získal, co nejvíc úloh a členů:využívat a pracovat s myšlenkami a nápady a informovat skupinu o pokrokupřispívat k řešení problémů ostatníchzúčastnit se min. 80% schůzekvytváří se důvěrné vztahydiskrétnost toho, co se probírá na skupiněStruktura programu:Skupina se sestává z cca 7 – 8 účastníkůMěsíční rytmus, 8 setkání v pevně stanovené časy, každé setkání trvá 4,5 hodinySetkání má 3. části: sdílení zkušeností a pokroku, řešení jedné situace účastníka, posouvání příležitostíPřed každým setkáním příprava s účastníkem na jeho téma pro MastermindingPo setkání následuje koučování s účastníkem, který přinesl své témaSkupinu vede facilitátorKomu je Podnikatelský Masterminding určen:MM je vhodný pro podnikatelky a podnikatele, kteří:podnikají a chtějí své podnikání posouvatmají různá témata k prozkoumání a k řešeníchtějí získat zpětnou vazbu ke svým nápadům

folder_openPřiřazené štítky